ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 171
Data ogłoszenia
2010-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2010-05-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wydminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu w wersji WORD (DOC, 60.5 KiB)
 • SIWZ remont dróg Gmina Wydminy (DOC, 145.5 KiB)
 • Przedmiar robót - remont dróg Gmina Wydminy (PDF, 453.7 KiB)
 • STWiORB remont dróg Gmina Wydminy (DOC, 218.5 KiB)
 • Wzór umowy remont dróg Gmina Wydminy (DOC, 51 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - remont nawierzchi dróg gminnych (DOC, 26 KiB)
Lp 172
Data ogłoszenia
2010-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Wydminy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia w formacie WORD (DOC, 533.5 KiB)
 • SIWZ nadzór MASTERPLAN (DOC, 652 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nadzór MASTERPLAN WYDMINY (DOC, 506 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty dr Mazuchówka (DOC, 32.5 KiB)
Lp 173
Data ogłoszenia
2010-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2010-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Wydminy" - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gawliki Wielkie – Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ MASTERPLAN WYDMINY - wykonanie (DOC, 644 KiB)
 • Wzór umowy MASTERPLAN WYDMINY - wykonanie (DOC, 539 KiB)
 • Projekt MASTERPLAN WYDMINY - plik ZIP do pobrania (ZIP, 15.2 MiB)
 • Przedmiary MASTERPLAN Wydminy - plik ZIP do pobrania (ZIP, 525.5 KiB)
 • Ogłoszenie o przetargu MASTERPLAN WYDMINY - w wersji WORD (DOC, 533.5 KiB)
 • STWiORB MASTERPLAN WYDMINY - plik ZIP do pobrania (ZIP, 1.2 MiB)
 • INFORMACJA - odpowiedzi na pytania wykonawców (DOC, 541.5 KiB)
 • INFORMACJA - odpowiedzi na pytania cz. 2 (DOC, 496 KiB)
 • Zmodyfikowana SIWZ - MASTERPLAN WYDMINY (DOC, 748.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia MASTERPLAN WYDMINY w wersji WORD (DOC, 548 KiB)
 • INFORMACJA - odpowiedzi na pytania cz. 3 (DOC, 524.5 KiB)
 • INFORMACJA - odpowiedzi na pytania cz. 4 (DOC, 529 KiB)
 • Zmiana 2 ogłoszenia MASTERPLAN WYDMINY w wersji WORD (DOC, 550.5 KiB)
 • POWTÓRNA Modyfikacja SIWZ MASTERPLAN WYDMINY (DOC, 559 KiB)
 • INFORMACJA - odpowiedzi na pytania cz. 5 (DOC, 523 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - MASTERPLAN gospodarka wodno-ściekowa - wykonanie (DOC, 521 KiB)
Lp 174
Data ogłoszenia
2010-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2010-02-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego - zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej w Mazuchówce Remont świetlicy wiejskiej w Szczybałach Orłowskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • (SIWZ) - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (DOC, 308.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna - świetlica Mazuchówka (ZIP, 4.6 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - świetlica Szczybały Orłowskie (ZIP, 15.5 MiB)
 • Odpowiedzi na zadane pytania (DOC, 30.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zadane pytania (cz. 2) (DOC, 23.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOC, 36.5 KiB)
Lp 175
Data ogłoszenia
2009-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2010-01-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
P11 - przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz usuwanie śliskości w Gminie Wydminy w sezonie zimowym w 2010 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - utrzymanie zimowe dróg w 2010 roku (DOC, 94 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 93 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - mapka dróg gminnych (JPG, 460 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - utrzymanie dróg gminnych (DOC, 26 KiB)
Lp 176
Data ogłoszenia
2009-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
P10/09 - Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci w 2010 roku do szkół położonych w gminie Wydminy, w miejscowościach; Gawliki Wielkie, Talki, Wydminy, Zelki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Druk oferty wykonawcy (DOC, 25 KiB)
 • Druk umowy na dowóz dzieci (DOC, 37.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dowóz dzieci do szkół w 2010 roku (DOC, 98 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie dotyczące ostatecznych terminów składania i otwarcia ofert (DOC, 26.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOC, 26 KiB)
Lp 177
Data ogłoszenia
2009-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2009-03-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
P 3/09 Modernizacja ulic osiedle Wydminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami - modernizacja ulic osiedle (DOC, 154 KiB)
 • Osiedle - ulice (JPG, 1.2 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - P 3/09 - modern. ulic na osiedlu domków jednorodz. (DOC, 27 KiB)
Lp 178
Data ogłoszenia
2009-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2009-02-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
P 2/09 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym, zaprojektowanie i modernizacja oświetlenia drogowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Formularze oświelenie (DOC, 84.5 KiB)
 • P2/09 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOC, 26.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji