ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2018-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wydminy_SIWZ (DOCX, 93 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_1_opz (DOCX, 336.3 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_2_formularz_oferty (DOCX, 57.2 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_3_oświadczenie_spełnianie (DOCX, 52.8 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_4_oświadczenie_wykluczenie (DOCX, 54.3 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_5_grupa_kapitałowa (DOCX, 54.1 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_6_wykaz_dostaw_usług (DOCX, 53.7 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_7_wykaz_osób (DOCX, 55 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_8.1_umowa (DOCX, 83.3 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_8_2_umowa_sprzęt (DOCX, 69.5 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_9_zobowiązanie (DOCX, 54.2 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_10_opis_demonstracji (PDF, 263.2 KiB)
 • odpowiedz_na_pytania_1 (DOC, 46.5 KiB)
 • odpowiedz_na_pytania_2 (DOC, 36 KiB)
 • odpowiedz_na_pytania_3 (DOC, 37 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 17.2 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 450.3 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (DOC, 82 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2018-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Wydminach: Remont dróg na terenie Gminy Wydminy w 2018 r. część I, II i III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11. (DOC, 448 KiB)
 • Zalacznik_nr_2_umowa (ODT, 45.4 KiB)
 • Zalacznik_nr_4_Przedmiar (DOCX, 14.6 KiB)
 • Zalacznik_nr_5_SST (DOCX, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 17.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze ofert (ODT, 17.1 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2018-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • wydminy_SIWZ (DOCX, 90.4 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_1_opz (DOCX, 336.1 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_2_formularz_oferty (DOCX, 57 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_3_oświadczenie_spełnianie (DOCX, 52.8 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_4_oświadczenie_wykluczenie (DOCX, 54.3 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_5_grupa_kapitałowa_popr (DOCX, 54.1 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_6_wykaz_dostaw_usług (DOCX, 53.7 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_7_wykaz_osób (DOCX, 55 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_8_1_umowa_systemy (DOCX, 82.2 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_8_2_umowa_sprzęt (DOCX, 69.5 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_9_zobowiązanie (DOCX, 54.2 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_10_opis_demonstracji (PDF, 263.2 KiB)
 • odpowiedz_na_pytania_1 (DOC, 92 KiB)
 • Poprawiony Zal. 8_1_umowa_systemy_modyfikacja-1 (DOCX, 83.2 KiB)
 • modyfikacja_SIWZ (DOC, 50.5 KiB)
 • odpowiedz_na_pytania_2 (DOC, 35 KiB)
 • informacja dotycząca pytań_3 (DOC, 36.5 KiB)
 • modyfikacja_SIWZ_2 (DOC, 50.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 17.7 KiB)
 • zawiad o unieważnieniu (DOC, 37.5 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2018-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Wydminach: Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr geodezyjny 333 i 9 obręb Orłowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11. (DOC, 388 KiB)
 • Zalacznik_3_opis_przedmiotu_zamowienia (ODT, 8.1 KiB)
 • Zalacznik_nr_2_umowa (ODT, 45.7 KiB)
 • Zalacznik_nr_4_przedmiar_robot (PDF, 226 KiB)
 • Zalacznik_nr_5_SST (PDF, 3.6 MiB)
 • Zalacznik_nr_12_zakres (PDF, 295.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 17.3 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze ofert (ODT, 16.4 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2018-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Wydminach: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 400.5 KiB)
 • Załącznik nr 3. Rb-27S I kwartał 2018 rok (PDF, 631 KiB)
 • Załącznik nr 4. Zarządzenie 27 2018 (PDF, 289.2 KiB)
 • Załącznik nr 5. Uchwała RIO (PDF, 570 KiB)
 • Załącznik nr 7. Rb - Z I kwartał 2018 rok (PDF, 104 KiB)
 • Załącznik nr 11. Rb - 28 S I kwartał 2018 (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 12. Rb-N I kwartał 2018 rok (PDF, 262.6 KiB)
 • Załącznik nr 13. Rb-NDS I kwartał 2018 rok (PDF, 202.5 KiB)
 • modyfikacja_SIWZ (DOC, 47.5 KiB)
 • odpowiedz_na_pytania_1 (DOC, 44.5 KiB)
 • Rb 27 S 2017 rok (PDF, 726.6 KiB)
 • Rb 28 S 2017 rok (PDF, 1 MiB)
 • Rb N 2017 rok (PDF, 263.1 KiB)
 • Rb NDS 2017 rok (PDF, 179.8 KiB)
 • Rb Z 2017 rok (PDF, 107.2 KiB)
 • Wykaz kredytów (XLSX, 11.5 KiB)
 • odpowiedz_na_pytania_2 (DOC, 32.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert kredyt (ODT, 17.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze ofert (ODT, 19.2 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2018-03-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach: Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11_Komentarz (DOCX, 253.2 KiB)
 • Zał 2 wzór umowy (DOCX, 76.4 KiB)
 • zal. 3 przedmiar_Wydminy _termomodernizacja (PDF, 105.1 KiB)
 • zal. 4 Przebudowa_instalacja_co_przedmiar_ (PDF, 96 KiB)
 • zal. 4 Przebudowa_kotlowni_przedmiar_ (PDF, 73.6 KiB)
 • zal. 4 Przedmiar_Wydminy kotłownia roboty budowlane122017 (PDF, 58.8 KiB)
 • zal. 4 Wydminy_Elektryczne_Przedmiar (PDF, 124.6 KiB)
 • zal. 5 STWiO_elektryczne (PDF, 191.5 KiB)
 • zal. 5 SpecTWiOR_Wydminy_instalCOkotlownia (PDF, 131.3 KiB)
 • zal. 5 sst_ZSO Wydminy (PDF, 144.1 KiB)
 • zal. 12 projekt kompleksowej termomodernizacji budynkow zso (ZIP, 5.8 MiB)
 • zal. 14 szkoła wydminy_2017-raport (PDF, 616.1 KiB)
 • zal. 15zapotrzebowanie na ciepło (PDF, 35.1 KiB)
 • zal. 16 Przedmiar _remont pokrycia dachowego (PDF, 31.2 KiB)
 • zal. 17 SST budowlana dach ZSO Wydminy (PDF, 188.1 KiB)
 • zal. 18 projekt przebudowy kotłowni (ZIP, 1.3 MiB)
 • zal. 19 projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych (ZIP, 327.9 KiB)
 • zal. 20 przebudowy instalacji centralnego ogrzewania (ZIP, 2.7 MiB)
 • odpowiedz na pytania (DOCX, 15.1 KiB)
 • odpowiedz na pytania 2 (DOCX, 14.8 KiB)
 • odpowiedz na pytania 3 (DOCX, 14.7 KiB)
 • odpowiedz na pytania 4 (DOCX, 17.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 63.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze ofert (ODT, 21.4 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2018-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach: Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11_Komentarz (DOCX, 252.8 KiB)
 • Zał 2 wzór umowy (DOCX, 75.9 KiB)
 • zal. 3 przedmiar_Wydminy _termomodernizacja (PDF, 105.1 KiB)
 • zal. 4 Przedmiar_Wydminy kotłownia roboty budowlane122017 (PDF, 58.8 KiB)
 • zal. 4 Przedmiar przebudowa instalacji centralnego ogrzewania (PDF, 3.4 MiB)
 • zal. 4 Przedmiar przebudowa kotłowni na biomasę (PDF, 2.3 MiB)
 • zal. 5 SpecTWiOR_Wydminy_instalCOkotlownia.pdf (PDF, 131.3 KiB)
 • zal. 5 sst_ZSO Wydminy (PDF, 144.1 KiB)
 • zal. 12 projekt kompleksowej termomodernizacji budynkow zso.zip (ZIP, 5.9 MiB)
 • zal. 14 szkoła wydminy_2017-raport (PDF, 616.1 KiB)
 • zal. 15zapotrzebowanie na ciepło (PDF, 35.1 KiB)
 • zal. 16 Przedmiar _remont pokrycia dachowego (PDF, 31.2 KiB)
 • zal. 17 SST budowlana dach ZSO Wydminy (PDF, 188.1 KiB)
 • zal. 18 projekt przebudowy kotłowni (ZIP, 6.3 MiB)
 • zal. 19 projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych (ZIP, 2.5 MiB)
 • zal. 20 przebudowy instalacji centralnego ogrzewania (ZIP, 6.5 MiB)
 • Modyfikacja zapisów SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 711.9 KiB)
 • Instalacje Elektryczne wnętrzowe (PDF, 124.6 KiB)
 • odpowiedz na pytania 2 (DOCX, 15.4 KiB)
 • Uzupełniony opis techniczny do projektu przebudowy (modernizacji) kotłowni na biomasę (PDF, 168.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 426.8 KiB)
 • zawiad o unieważnieniu (DOC, 72.5 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2017-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Talki - Okrągłe, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. Warmińsko-Mazurskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11.doc (DOC, 403.5 KiB)
 • Zal. nr 3 Opis przedmiotu.docx (DOCX, 14.2 KiB)
 • Zal‚ 2 wzor umowy T-O.docx (DOCX, 45.8 KiB)
 • zal. nr 4 przedmiar.pdf (PDF, 688.6 KiB)
 • zal. nr 5 SST - Talki-Okrągłe (ZIP, 1.3 MiB)
 • zal. nr 12 zakres.zip (ZIP, 2.2 MiB)
 • Informacja. Talki-Okrągłe (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert T.-O. (ODT, 18.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 690.8 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2017-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawliki Wielkie – Czarnówka, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. Warmińsko-Mazurskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11 (DOC, 402.5 KiB)
 • Zal. nr 3 opis przedmiotu (DOCX, 14.3 KiB)
 • zal. nr 4 przedmiar (PDF, 481.3 KiB)
 • Zał nr 2 umowa G.W. - Cz. (DOCX, 45.6 KiB)
 • zal. nr 12 zakres (ZIP, 3.3 MiB)
 • zal.nr 5 SST - Gawliki Wielkie-Czarnówka (ZIP, 1.3 MiB)
 • Informacja. Gawliki Wielkie - Czarnówka (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert G.W-Cz. (ODT, 18.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 687.2 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2017-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Wydminach: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 423.5 KiB)
 • Zal. 2 wzór umowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 18 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 620.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji