ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2016-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo – Łękuk Mały, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz (PDF, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 526.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 468.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 576.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 29.7 MiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 398.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 125.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 259.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 517.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 213.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 43.4 KiB)
 • Załącznik nr 12 .rys.1.zakres (PDF, 554.2 KiB)
 • Załącznik nr 12 .rys.2.zakres (PDF, 667.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 86.6 KiB)
 • Ogloszenie_o_wyborze_oferty_O._Ł.M. (PDF, 686 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2016-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi gminnej nr 136009N łączącej miejscowości Grądzkie - Szczybały Orłowskie, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 529 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 6.8 MiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 487.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 609.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 32.6 MiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 409.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 127.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 263.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 514.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 213.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 402.6 KiB)
 • Zal.12.rys.1.zakres (PDF, 648.2 KiB)
 • Zal.12.rys.2.zakres (PDF, 633.9 KiB)
 • Zal.12.rys.3.zakres (PDF, 497.8 KiB)
 • Zal.12.rys.4.zakres (PDF, 517.5 KiB)
 • Zal.12.rys.5.zakres (PDF, 522.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 86.6 KiB)
 • Ogloszenie_o_wyborze_oferty_G._Sz.O. (PDF, 655.9 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2016-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbiórka i budowa nowej kładki wraz z dwoma pomostami bocznymi nad jeziorem Wydmińskim w miejscowości Wydminy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz z załącznikami (PDF, 16.7 MiB)
 • załączniknr 4 -przedmiar (PDF, 455.4 KiB)
 • załączniknr 5 (PDF, 4.6 MiB)
 • Zal.nr.12.Projekt.Budowlany.pdf (PDF, 14.4 MiB)
 • Zal.nr.13.Projekt.Wykonawczy.pdf (PDF, 8.6 MiB)
 • Zal.nr14.operat.wodnoprawny.pdf (PDF, 6.2 MiB)
 • Zal.nr15.Decyzja.pdf (PDF, 1.2 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 122.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze ofert (PDF, 97.9 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2016-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wydminy przy udziale funduszy sołeckich w 2016 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 284.1 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje techniczne (ZIP, 184.1 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 1 MiB)
 • Zakres robót (PDF, 36.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze (PDF, 377 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2016-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE o zamówieniu Remont węzła komunikacyjnego obejmującego poprawę bezpieczeństwa przy stadionie gminnym oraz poprawę dostępności do dworca kolejowego: Remont nawierzchni ulic Kolejowej i Dworcowej w Wydminach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 304.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - STWiORB (ZIP, 150.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - zakres (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 3 - przedmiar robót (PDF, 194.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa (ZIP, 3.3 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 60.7 KiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 3 MiB)
 • Przedmiar robót poprawiony (PDF, 199 KiB)
 • wersja edytowalna oświadczenia (DOC, 57.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 po zmianach (DOC, 87 KiB)
 • wybór oferty ul. dworcowa i kolejowa (PDF, 282.5 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2016-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz usuwanie śliskości w Gminie Wydminy w sezonie zimowym 2016: część I; część II; część III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 44.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - odśnieżanie 2016 (PDF, 143.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - mapka (PDF, 909.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF, 46 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz usług (PDF, 28.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób (PDF, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz sprzętu (PDF, 34.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 41.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie o wykluczeniu (PDF, 40.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - oświadczenie grupa kapitałowa (PDF, 31.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty odśnieżanie 2016 (PDF, 31.7 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2016-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy w Wydminach oraz kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej w Zelkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 311.1 KiB)
 • Projekt budowlany - plik spakowany (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 - przedmiar kotłownia urząd (PDF, 178.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 166.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - przedmiar kotłownia kontenerowa (PDF, 184 KiB)
 • Załącznik nr 12 - przedmiar prace urząd (PDF, 179.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania cz. 1 (PDF, 45.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - do projekt Zelki (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 2 - do rysunki elektryka Urząd (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 3 - do informacdji elektryka Urząd (PDF, 776.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 689.2 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2015-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 171.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zarządzenie 103/2015 (PDF, 720 KiB)
 • Załącznik nr 5 - opinia RIO (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 6 - sprawozdanie RB (PDF, 1.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania nr 1 (PDF, 56 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.4 MiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2015-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy w Wydminach oraz kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej w Zelkach II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 316.5 KiB)
 • Zasłącznik nr 1 - Projekt budowlany technologii kotłowni (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 - przedmiar kotłownia urząd (PDF, 176.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - STWiOR (PDF, 166.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - przedmiar kotłownia Zelki (PDF, 177.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania cz.1 (PDF, 31.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania cz. 2 (PDF, 30.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania cz. 3 (PDF, 28.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 59.3 KiB)
 • Przedmiar robót zmiana do SIWZ (PDF, 179.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania cz. 4 (PDF, 25.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania cz. 5 (PDF, 30.8 KiB)
 • Szkic kotłowni (JPG, 7.9 MiB)
 • Unieważnienie zamówienia (PDF, 24.4 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2015-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przyłącza wodociągowego do budynku 4-rodzinnego w zabudowie kolonijnej w miejscowości Pańska Wola do dz. nr 195/2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 4 - 10 (PDF, 328.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - STWiORB (PDF, 156.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - dokumentacja projektowa (plik spakowany ZIP) (ZIP, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 3 - przedmiar robót (PDF, 183.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 28.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji