ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Wójta Gminy Wydminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-08 11:27:40 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-08 11:28:45 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

SO.0050.14.2018
 
ZARZĄDZENIE NR 8/2018
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 23 stycznia 2018 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XXXVI/249/2017 z dnia 11 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza co następuje:
            §1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2018 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących rodzajach zadań:
            1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
            2) ochrona i promocja zdrowia,
            3) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
 z funduszy zewnętrznych.
            2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
            3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
            § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 
            § 3.1. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:
            1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,
            2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,
            3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.
            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                       Wójt Gminy Wydminy
                                                                       /-/ mgr inż. Radosław Król

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Zabawska Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 19:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Zabawska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 11:27:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 11:28:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 11:28:45
Artykuł był wyświetlony: 123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu