ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Wydminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 22 stycznia 2024 roku
WS.0050.10.2024
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Wydminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert
na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
 
            Tryb powołania kandydatów do Komisji Konkursowej oraz zasady działania komisji określa Uchwała Nr LV/416/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 listopada 2023 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 
Karta zgłoszenia kandydata na członka do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert
na realizację zadań publicznych w 2024 roku wraz z innymi wymaganymi dokumentami dostępna jest na stronie internetowej: http://bip.wydminy.pl/ (zakładka: „Organizacje Pozarządowe”).
Zgłoszenie Kandydata na członka Komisji wraz z załącznikami należy składać
w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Karta Kandydata na członka
do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku” do kancelarii w Urzędzie Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy
w terminie: do dnia 12 lutego 2024 roku do godz. 15:00.
 
Wyboru członków Komisji do rozpatrywania ofert z zakresu priorytetów:
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
5) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
z funduszy zewnętrznych.
 
spośród zgłoszonych kandydatur wyboru dokona Wójt Gminy Wydminy.
 
Wszelkich informacji udziela Pan Łukasz Augustynowicz: tel. 87 421 00 83 wew. 208,
pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Augustynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-22 13:45:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-22 21:02:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-22 21:02:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
337 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zaproszeniu na spotkanie w sprawie opracowania projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 03 września  2020 roku
SO.522.1.2020
 
OGŁOSZENIE
 
            Wójt Gminy Wydminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w sprawie opracowania projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
            Spotkanie odbędzie się 15 września 2020 roku o godz. 15:00 w sali obrad w Centrum Aktywności Lokalnej (budynek Urzędu Gminy, Pl. Rynek 1/1, Wydminy)
 
                                                                                                                Z poważaniem
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Zabawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-04 11:25:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-04 11:25:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-04 11:25:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1090 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »