ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o... - ogłoszenia środowiskowe - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania obr. Wężówka - obora

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-08-23 14:20:34 Informacja ogłoszona dnia 2016-08-23 14:21:09 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 23 sierpnia 2016 r.
 
KK.6220.13.2016
SO.0050.90.2016
 
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m:
 
że na wniosek Pana Daniela Mańkiewicz Gębałki 1/3, 11-510 Wydminy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego: obory o obsadzie do 110,25 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o V = 1212,75 m3, zbiornika na nieczystości bytowe o V = 9,5 m3, na działkach o nr geod. 273/4, 273/5, 273/6, 273/8 położonych w miejscowości Gębałki, obręb Wężówka, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.
W związku z powyższym w trybie art. 10 KPA strony mogą składać swoje uwagi i wnioski, składać zastrzeżenia, uzyskać wyjaśnienie oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Wydminach, Referat Komunalny, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy,  tel. 87 421 00 19 wew. 120 w terminie 14 dni od daty zamieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 
 
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wydminach, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy,
2) w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wydminach na stronie internetowej www.bip.wydminy.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Bazylak Data wytworzenia informacji: 2016-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Bazylak Data wprowadzenia do BIP 2016-08-23 14:20:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-08-23 14:21:09
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-09-02 14:36:51
Artykuł był wyświetlony: 498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu