Ponowne konsultacje społeczne na temat:... - ogłoszenia środowiskowe - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ponowne konsultacje społeczne na temat: budowa fermy trzody chlewnej o łącznej obsadzie 2150,4 DJP, na działce nr 142/6, obręb Pańska Wola, gm. Wydminy, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-10-31 13:01:04 Informacja ogłoszona dnia 2016-10-31 13:01:17 przez Bolesław Idek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 28 października 2016 r.
KK.6220.7.2015.2016
SO.0050.119.2016
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY WYDMINY
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie, decyzją znak: SKO.60.71.2016 z dnia 21 października 2016 r. (data wpływu do urzędu 25 października 2016 r.), decyzji wydanej przez Wójta Gminy Wydminy znak: KK.6220.7.2015.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy trzody chlewnej o łącznej obsadzie 2150,4 DJP, na działce nr 142/6, obręb Pańska Wola, gm. Wydminy, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie, toczy się nadal postępowanie.
Mając na uwadze ww. decyzję SKO w Olsztynie, opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku (znak: ZNS.4083.28.2015.ZB z dnia 26.04.2016r.) i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (znak: WOOŚ.4242.134.2015.KT.4 z dnia 22.04.20016r.), Wójt Gminy Wydminy przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Wydminy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni (tj. od 31 października do 20 listopada 2016 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1 (pokój nr 8) w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wydminy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król
 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wydminy, Urzędu Gminy Stare Juchy, Urzędu Miejskiego w Orzyszu,
  2. w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia,
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wydminach na stronie internetowej bip.wydminy.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Bazylak Data wytworzenia informacji: 2016-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Bazylak Data wprowadzenia do BIP 2016-10-31 13:01:04
Wprowadził informację do BIP: Bolesław Idek Data udostępnienia informacji: 2016-10-31 13:01:17
Osoba, która zmieniła informację: Bolesław Idek Data ostatniej zmiany: 2016-10-31 13:01:17
Artykuł był wyświetlony: 730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu