ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WÓJT GMINY WYDMINY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-20 11:28:52 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 17 lutego 2020r.
SO.0050.23.2020
WÓJT GMINY WYDMINY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO LOKALNY ANIMATOR SPORTU
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
Planowany okres zatrudnienia: od 5 marca 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.
I. Wymagania niezbędne:
1. Ukończone 18 lat
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in.: instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
II. Obowiązki animatora:
1. Do zadań Animatora należy:
 1. Wypełnienie powierzonych zadań w okresie trwania projektu.
 2. Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci
  i młodzieży oraz dorosłych uwzględniających powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, wychowanie w duchu szacunku
  i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.
 3. Inicjowanie, organizacja i realizacja imprez sportowych dla różnych grup wiekowych
  i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin oraz członków wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP, Uniwersytety III Wieku itp..
 4. Realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy.
 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie projektów sportowych realizowanych przez Fundację Orły Sportu w skali ogólnopolskiej w roku 2020.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
 7. Promocja swojej gminy, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych.
 8. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
 9. Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki oraz Wójta Gminy Wydminy.
 10. Przeprowadzenie lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla mieszkańców (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia.
 11. Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną dla uczestników zajęć.
 12. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli.
 13. Przygotowanie raportów miesięcznych.
 14. Przygotowanie rocznego raportu pracy.
 15. Posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem
  i podania  go do publicznej wiadomości.
 16. Zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektu.
 17. Uczestniczenie w regionalnych szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora Sportu.
 18. Nadzór nad mieniem i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń.
 19.  Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Wydminach i Gawlikach Wielkich.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny, CV.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
3.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - w przypadku posiadania stażu pracy.
6. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
7. Podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.
V. Terminy i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy złożyć do dnia 21 lutego 2020 roku do godz. 13.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, w zamkniętej kopercie opisanej „Lokalny Animator Sportu 2020”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym.
Wójt Gminy Wydminy zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach projektu LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2020.
                                                                       Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Zabawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-20 11:28:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-20 11:28:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-20 11:28:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony