ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XLII/18 z XLII posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-26 21:10:41 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr XLII/18
z XLII posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 20 kwietnia 2018 roku
 
Posiedzenie Sesji trwało od godziny 1125 do godziny 1231 w sali dolnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach. Posiedzenie XLII Sesji Rady Gminy Wydminy prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato.
Radni obecni na Sali obrad:
Lista obecności Radnych obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu
W obradach uczestniczyli:
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W posiedzeniu brali udział także sołtysi sołectwa gminy Wydminy:
Lista obecności sołtysów uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu
 
Ad. 1
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato otworzyła XLII posiedzenie Sesji Rady Gminy. Powitała Wójta, Sekretarza, kierowników jednostek, radnych, sołtysów i pozostałych obecnych na sesji. Na sekretarza obrad wyznaczyła Pana Leszka Pałdynę, na co wyraził zgodę. W momencie rozpoczęcia obrad na sali 11 Radnych.
 
Ad. 2
Odczytanie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato odczytała porządek obrad. Następnie spytała, czy są wnioski do porządku obrad.
Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Brak uwag i wniosków do porządku obrad.
 
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XLI Sesji rady Gminy Wydminy
Brak uwag do protokołu
GŁOSOWANIE
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami.
Sprawozdanie  z pracy Wójta  stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ad. 5 i 6
Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029 oraz Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r. omawiane wspólnie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Uchwały były omawiane na komisji wspólnej, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos?
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Drogi gminne wymagają remontu. Myślę o ul. Konopnickiej która w połowie jest asfaltowa, a druga część jest w złym stanie. Tą drogą należy się zająć. Kolejna droga to ul. Nowowiejskiego. Proszę o działanie w tej kwestii.
Wójt Radosław Król: Tam potrzebna jest inwestycja i jeszcze w tym roku zamierzamy się tym zająć. Mamy bardzo dużo inwestycji drogowych na wsiach i staramy się systematycznie robić wszystkie drogi. Mamy bardzo dużo zrobionych dróg. W Wydminach została nam do wyasfaltowania ul. Klonowa i ul. Suwalska. Na wsiach droga do Radzi, Gawlików Małych i to wszystko. Nie opłaca się robić drogi, jeżeli nie ma dużego zagęszczenia mieszkańców. Jeżeli utrzymamy obecne tępo budowy dróg, to za 5 lat będziemy mieli wszystkie drogi zrobione.
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Po co robi się drogę do wiatraków, zamiast robić ul. Konopnicką?
Wójt Radosław Król: To nie jest droga do wiatraków, tam mieszkają 4 rodziny do których praktycznie nie ma dojazdu. Tam gdzie mieszkają ludzie, to wszędzie poprawimy drogi. A na ul. Konopnickiej trzeba położyć asfalt.
Radna Justyna Samsel: Uważam, że lepiej zrobić mniej a w lepszej technologii.
Radny Wiesław Dereziński: Należy zrobić drogę w Grodkowie.
Wójt Radosław Król: Jesteśmy po rozmowach z mieszkańcami i będziemy tam robić drogę przy torach.
Mieszkaniec gminy z publiczności: Drogi są w fatalnym stanie. A do tego są rozjeżdżane przez ciężki sprzęt leśny.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Grupą zawodową, która najwięcej ciężkiego sprzętu używa to rolnicy. Ale rolnik ma prawo dojechać do pola.
Mieszkaniec gminy z publiczności: Czy leśnicy płacą za korzystanie z dróg?
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Nie. To są drogi publiczne.
GŁOSOWANIE nad projektem zmiany WPF:
Opinia komisji pozytywna.
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
GŁOSOWANIE nad projektem zmian w budżecie:
Opinia komisji pozytywna.
ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 7 i 8
Interpelacje i zapytania Radnych oraz Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy Pan Ogłuszko kontaktował się w sprawie śmieci?
Wójt Radosław Król: Nie. Od ostatniego spotkanie cisza.
Radny Franciszek Majcher: Miały powstać Azoty na strefie, kiedy to będzie?
Wójt Radosław Król: Rozmawiałem z prezesem Azotów. Inwestycja będzie prawdopodobnie w tym roku. Rozmawiałem z inwestorem bo jeszcze nie mają porozumienia z koleją. Chcą zmodernizować rampę na terminal przeładunkowy. Kupili działkę za 250 tys. zł, więc na pewno będą budować.
1220 Radna Justyna Samsel opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 10 Radnych)
 
Ad. 9
Wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Informuję, że zgodnie z prawem i w ustawowym terminie wpłynęło do biura rady Zarządzenie Nr 23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonanie budżetu gminy za 2017 rok. Radni zarządzenie otrzymali. Wpłynęła również pozytywna opinia RIO w tej sprawie. Proszę o zwołanie Komisji Rewizyjnej. Zapraszam wszystkich na marsz flagi oraz na jutrzejszy przegląd kabaretów organizowany przez GOK.
Wójt Radosław Król: Jutro o godz. 18 będzie koncert w wykonaniu dzieci z Ukrainy, z Klewania, naszej miejscowości partnerskiej.
 
Ad. 10
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Porządek XLII sesji został wyczerpany w związku z tym zamkam XLII sesji. Dziękuję bardzo. Sesję zakończono o godzinie 1231.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Wydminy
 
Grażyna Plato
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołował: Piotr Kruniewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Kruniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-26 21:10:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-26 21:10:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-26 21:10:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony