ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatki i opłaty w roku 2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXX/174/2009 RADY GMINY WYDMINY z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w ROKU 2010

Informacja ogłoszona dnia 2009-12-06 13:42:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXX/174/2009
RADY GMINY WYDMINY
z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt  8 ustawy  z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, z 2007r. Nr 138, poz. 974,
z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 10 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009r. Nr 56, poz. 458), Rada Gminy uchwala następujące stawki roczne od środków transportowych:

 
§ 1.
1.     
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         -              600,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie              -              840,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                     -           1.021,00zł
2.    
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą
:
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważone Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
DWIE OSIE
12 13 582   802
13 14 802 1.089
14 15 1.089 1.261
15 i powyżej 1.261 1.435
TRZY OSIE
12 17   802    917
17 19   917 1.147
19 21 1.147 1.377
21 23 1.377 1.490
23 25 1.490 1.807
25 i powyżej 1.490 1.807
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 25 1.377 1.433
25 27 1.433 1.546
27 29 1.546 1.895
29 31 1.895 2.782
31 i powyżej 1.895 2.782
 3.     
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a)  od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie       -                      1.440,00 zł
b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie   -                      1.561,00 zł
c)  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton        -                      1.679,00 zł 
4.     
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
 (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 nie mniej niż mniej niż oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszania osi jezdnych
1 2 3 4
DWIE OSIE
12 18 1.396 1.719
18 25 1.719 1.834
25 31 1.834 1.949
31 i powyżej 1.949 2.153
TRZY OSIE
12 40 1.863 2.063
40 i powyżej 2.293 2.782
 
5.     
Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatku wynoszą:
 
 
a) od 7 ton do 8,5 ton włącznie                         -              959,00 zł
b) powyżej 8,5 tony do 10 ton włącznie            -           1.200,00 zł
c) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton                   -           1.439,00 zł
6.     
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłączenie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna(osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
JEDNA OŚ
12 18 233 344
18 25 344 459
25 i powyżej 459 688
DWIE OSIE
12 28 459 688
28 33 703 974
33 38 974 1.501
38 i powyżej 1.377 1.949
TRZY OSIE
12 38 814 1.147
38 i powyżej 1.147 1.978
 
7.       
Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc ( włącznie)                                -                959,00 zł
b) powyżej 15 miejsc, a poniżej 30 miejsc         -             1.078,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc                   -             1.920,00 zł
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.
 
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XIX/112/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2010 roku.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Henryka Lenkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryka Lenkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-06 13:41:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-06 13:42:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-14 13:50:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony