ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-02-05 11:03:21 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Uchwała Nr XXX/201/2006

Uchwała Nr XXX/201/2006
Rady Gminy Wydminy    z dnia 21 września 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  oraz  art.  165 i  art.  184  ustawy  z  dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach  publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wydminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów zwiększając plan o kwotę 70.291 zł i zmniejszając plan o kwotę 244.908 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając plan o kwotę 175.199 zł     i zmniejszając plan o kwotę 313.816 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 737.789 zł są przychody pochodzące z :
kredytów – 517.353 zł
wolnych środków – 220.436 zł
§ 4

Uchwala się przychody w wysokości 951.789 zł i rozchody w wysokości 214.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zwiększając plan o kwotę 15.000 zł, wobec powyższego uchwala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w wysokości   37.955 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie:

1) Dochodów zamyka się kwotą  12.798.318 zł
2) Wydatków zamyka się kwotą 13.536.107 zł
w tym wydatki majątkowe 1.679.436 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości – zał. Nr 4 1.350.339 zł
§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


                                                                                                            Przewodniczący  Rady Gminy

                                                                                                                        Leszek Cedrowski
« powrót do poprzedniej strony