ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-02-05 11:06:58 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Uchwała Nr XXX/203/2006

U C H W A Ł A  N R XXX/203/2006
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 września 2006

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Wydminy w latach 2006 – 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2004 roku Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:
§ 1

Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Wydminy na lata 2006 – 2013 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Wydminy

                                                                                                                         Leszek Cedrowski
« powrót do poprzedniej strony