ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: 115/2018Drukuj informacjęAkt prawny: 115/2018

Szczegóły informacji

115/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-12-28

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-28

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 115/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Treść:

SO.0050.158.2018
 
ZARZĄDZENIE NR 115/2018
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 28 grudnia 2018 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 450   ze zm.) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XLVI/315/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza co następuje:
 
            §1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2019 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących rodzajach zadań:
 
            1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
            2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
            3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
            4) ochrona i promocja zdrowia,
            5) wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
 z funduszy zewnętrznych.
 
            2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 
            3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
            § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 
            § 3.1. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:
 
            1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,
            2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,
            3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.
 
            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                       Wójt Gminy Wydminy
                                                                       /-/ mgr inż. Radosław Król

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Zabawska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Zabawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-31 09:12:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-31 11:09:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-31 11:09:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony