Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/448/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wydminach oraz nadania jej Statutu.
Nr aktu prawnego
LVII/448/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/447/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LVII/447/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/446/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wdrożenia i realizacji programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniora” w roku 2024 r.
Nr aktu prawnego
LVII/446/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/445/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych oraz schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
LVII/445/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/444/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/124/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wydminy, od dnia 1 września 2020 roku
Nr aktu prawnego
LVII/444/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/443/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wydminy na rok 2024
Nr aktu prawnego
LVII/443/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/442/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wydminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LVII/442/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/441/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
LVII/441/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/440/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Nr aktu prawnego
LVII/440/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/439/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2024r.
Nr aktu prawnego
LVII/439/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji