ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2016-12-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 XXIX/195/2016 Obowiązujący
42 2016-12-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach” w ramach Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. XXIX/194/2016 Obowiązujący
43 2016-12-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wydminy na lata 2017 - 2019 XXIX/193/2016 Obowiązujący
44 2016-12-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2016 r. XXIX/192/2016 Obowiązujący
45 2016-11-18 Uchwały Rady Gminy W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Gawliki Małe XXVIII/191/2016 Obowiązujący
46 2016-11-18 Uchwały Rady Gminy W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Orłowo XXVIII/190/2016 Obowiązujący
47 2016-11-18 Uchwały Rady Gminy W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pamry XXVIII/189/2016 Obowiązujący
48 2016-11-18 Uchwały Rady Gminy W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Berkowo XXVIII/188/2016 Obowiązujący
49 2016-11-18 Uchwały Rady Gminy W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siemionki XXVIII/187/2016 Obowiązujący
50 2016-11-18 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok. XXVIII/186/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu