ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XII/55/2007 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-17 08:42:39 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Uchwała nr XII/55/2007

Uchwala Nr XII/55/2007
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003r. Nr 80, póz. 717, i Nr 162, póz. 1568, z 2004r. Nr 102, póz. 1055 i Nr 116, póz. 1203, z 2005r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz.1457 oraz z 2006r. Dz. U. Nr 17, póz. 128 ) i art. 5 ust. l, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, póz. 844, Nr 220, póz. 1601, Nr 225, póz. 1635, Nr 245, póz. 1775, Nr 249, póz. 1828, Nr 251, póz. 1847) Rada Gminy uchwala, co następuje :
§1
Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok :
 1. od gruntów :
   a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,67zł od l m powierzchni
   b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -
   3,74 zł od l ha powierzchni,
   c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
   pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,24 zł od Im
   powierzchni oraz zajętych na prowadzenie działalności pola golfowego i wyciągów
   narciarskich - 0,32 zł od l m2 powierzchni,
 2. od budynków lub ich części:
   a) mieszkalnych - 0,59 zł od Im powierzchni użytkowej,
   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
   mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -
   17,80 zł od Im powierzchni użytkowej,
   c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
   kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł od Im2 powierzchni użytkowej,
   d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
   zdrowotnych - 3,84 zł od Im2 powierzchni użytkowej,
   e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
   pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,50 zł od Im2
   powierzchni użytkowej,
 3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. l pkt 3 i ust. 3-9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych..
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3.
Traci moc uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy Wydminy z dnia 14 grudnia 2006roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia l stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Sokalski  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-17 08:42:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-17 08:42:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-15 18:11:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
552 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony