ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/440/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Nr aktu prawnego
LVII/440/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/439/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2024r.
Nr aktu prawnego
LVII/439/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/438/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2024 - 2041
Nr aktu prawnego
LVII/438/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/437/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 - 2027
Nr aktu prawnego
LVII/437/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/436/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków.
Nr aktu prawnego
LVI/436/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/435/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wydminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Nr aktu prawnego
LVI/435/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/434/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Giżycku na kadencję 2024 – 2027.
Nr aktu prawnego
LVI/434/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/433/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest przeprowadzenie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027.
Nr aktu prawnego
LVI/433/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/432/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku zgłoszonych w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027.
Nr aktu prawnego
LVI/432/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/431/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
LVI/431/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji