ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/377/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wydminy.
Nr aktu prawnego
LI/377/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/376/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wydminy za 2022 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wydminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LI/376/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/375/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
L/375/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/374/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Wydminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
L/374/2023
Status
Obowiązujący - rozstrzygnięcie nadzorcze
Lp: 85
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/373/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wydminy za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
L/373/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/372/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
L/372/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/371/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 maja 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2023 - 2040
Nr aktu prawnego
L/371/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/370/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
XLIX/370/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/369/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektów: „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” oraz „Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać” współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na ich realizację.
Nr aktu prawnego
XLIX/369/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/368/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady handlu
Nr aktu prawnego
XLIX/368/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji