ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LV/417/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wydminach oraz nadania jej Statutu
Nr aktu prawnego
LV/417/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LV/416/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LV/416/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LV/415/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
LV/415/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LV/414/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2023 - 2040.
Nr aktu prawnego
LV/414/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIV/413/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028.
Nr aktu prawnego
LIV/413/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIV/412/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028
Nr aktu prawnego
LIV/412/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIV/411/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028
Nr aktu prawnego
LIV/411/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIV/410/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wydminy na lata 2024- 2034
Nr aktu prawnego
LIV/410/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIV/409/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
LIV/409/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIV/408/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wydminy nr XLVIII/359/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wydminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
LIV/408/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji