ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/436/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków.
Nr aktu prawnego
LVI/436/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/435/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wydminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Nr aktu prawnego
LVI/435/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/434/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Giżycku na kadencję 2024 – 2027.
Nr aktu prawnego
LVI/434/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/433/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest przeprowadzenie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027.
Nr aktu prawnego
LVI/433/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/432/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku zgłoszonych w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027.
Nr aktu prawnego
LVI/432/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/431/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
LVI/431/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/430/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
LVI/430/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/429/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2023 - 2040
Nr aktu prawnego
LVI/429/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/428/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2024r. Na
Nr aktu prawnego
LVI/428/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVI/427/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2024 - 2041
Nr aktu prawnego
LVI/427/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji