ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-03-03 Uchwały Rady Gminy Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2017 - 2027 XXX/201/2017 Obowiązujący
82 2016-12-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków XXIX/200/2016 Obowiązujący
83 2016-12-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. XXIX/199/2016 Obowiązujący
84 2016-12-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso XXIX/198/2016 Obowiązujący
85 2016-12-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2017 r. XXIX/197/2016 Obowiązujący
86 2017-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy XXIX/196/2016 Obowiązujący
87 2016-12-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 XXIX/195/2016 Obowiązujący
88 2016-12-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach” w ramach Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. XXIX/194/2016 Obowiązujący
89 2016-12-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wydminy na lata 2017 - 2019 XXIX/193/2016 Obowiązujący
90 2016-12-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2016 r. XXIX/192/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu