Uchwały Rady Gminy - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-06-19 Uchwały Rady Gminy W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wydminy za 2016 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wydminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2016 rok. XXXIII/226/2017 Obowiązujący
82 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. XXXII/225/2017 Obowiązujący
83 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie przejęcia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2017 roku. XXXII/224/2017 Obowiązujący
84 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020". XXXII/223/2017 Obowiązujący
85 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r. XXXII/222/2017 Obowiązujący
86 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2017-2027 XXXII/221/2017 Obowiązujący
87 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego. XXXII/220/2017 Obowiązujący
88 2017-03-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020". XXXI/219/2017 Obowiązujący
89 2017-03-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Wydminy. XXXI/218/2017 Obowiązujący
90 2017-03-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/132/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wydminy. XXXI/217/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu