ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2018-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Wydminach: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ , zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 6, zał. nr 8, zał. nr 9, zał. nr 10 kredyt II (DOC, 410.5 KiB)
 • zał. nr 3 (PDF, 290.4 KiB)
 • zał. nr 4 (PDF, 636.8 KiB)
 • zał. nr 5 Rb - Z III kw 2018 rok (PDF, 104.1 KiB)
 • odpowiedz_na_pytania_ przetarg KREDYT II (DOC, 36 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert kredyt II (ODT, 17.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze ofert - kredyt II (ODT, 32.5 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2018-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Wydminach: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ , zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 6, zał. nr 8, zał. nr 9, zał. nr 10 kredyt (DOC, 406 KiB)
 • zał nr 3 (PDF, 285.8 KiB)
 • zał nr 4 (PDF, 618.2 KiB)
 • zał nr 5 (PDF, 890.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 396.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 338.9 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 461.9 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa wyposażenia pomieszczeń Centrum Aktywności Lokalnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, zal. 1, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11, zal. 12_DOSTAWA MEBLI do przetargu (DOCX, 424.5 KiB)
 • Zal. 2 Wzor_umowy_-_dostawa mebli (DOCX, 118.4 KiB)
 • zał. nr 3 - sala konferencyjna I (PDF, 2.1 MiB)
 • zał. nr 4 - sala konferencyjna II (PDF, 1.2 MiB)
 • zał. nr 5 - magazyn (PDF, 343.3 KiB)
 • zał. nr 6 - korytarz (PDF, 349 KiB)
 • zał. nr 13 - rzut pomieszczeń (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dostawa mebli CAL (ODT, 17.9 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze (PDF, 403.3 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11_Komentarz (DOCX, 426.9 KiB)
 • Zal. 2 Wzor_umowy_-_piec (DOCX, 126.2 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 1 z 5 (PDF, 3.3 MiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 2 z 5 (PDF, 507.5 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 3 z 5 (PDF, 846.8 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 4 z 5 (PDF, 652.7 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 5 z 5.pdf (PDF, 640.8 KiB)
 • zal. 4 przedmiar (PDF, 3 MiB)
 • zal. 5 STWiORB kotłownia (PDF, 8.4 MiB)
 • Odpwoiedzi na pytania 1 (PDF, 40 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 39.1 KiB)
 • Zmiana odpowiedzi na pytania zadanie w dniu 03.08.2018 r. (PDF, 40.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 3 (PDF, 34.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert kotły 20 sierpnia 2018 r. (ODT, 17.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze dostawa kotłów (PDF, 521.6 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Docieplenie dachu w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem paneli fotowoltaicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11_Komentarz (DOCX, 426.3 KiB)
 • zal. 2 (DOCX, 249 KiB)
 • zal. 5 (PDF, 1.3 MiB)
 • przedmiar (PDF, 210.6 KiB)
 • rzut dachu (PDF, 958.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert docieplenie 20 sierpnia 2018 r. (ODT, 17.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 531.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze docieplenie dachu (PDF, 471.2 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydminy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wydminy_trzeci_SIWZ (DOCX, 88.1 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_1_opz_trzeci_cz (DOCX, 171.1 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_2_formularz_oferty (DOCX, 56.1 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_3_oswiadczenie_spelnianie (DOCX, 52.7 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_4_oswiadczenie_wykluczenie (DOCX, 54.2 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_5_grupa_kapitalowa (DOCX, 54 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_6_wykaz_dostaw (DOCX, 53.5 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_7_umowa (DOCX, 69.5 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_8_zobowiazanie (DOCX, 54.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze (PDF, 539.2 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2018-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Wydminach: Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11_Komentarz (DOCX, 426.1 KiB)
 • Zal. 3 projekt budowlany zamienny (PDF, 3.8 MiB)
 • Zal. 3 projekt budowlany zamienny instalacje sanitarne (PDF, 4.5 MiB)
 • Zal. 3 projekt zamienny elektryczny (PDF, 2.7 MiB)
 • Zal. 3 rysunki projekt budowlany zamienny (PDF, 4 MiB)
 • Zal. 3 rysunki projekt zamienny elektryczny (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal. 4 przedmiar instalacje elektryczne (PDF, 819.9 KiB)
 • Zal. 4 przedmiar instalacje sanitarne (PDF, 1.4 MiB)
 • Zal. 4 przedmiar robót budowlanych (PDF, 991.9 KiB)
 • Zal. 5 STWiORB Instalacje elektroenergetyczne (PDF, 3.9 MiB)
 • Zal. 5 STWiORB roboty budowlane (PDF, 12.3 MiB)
 • zal. 2 (DOCX, 249.1 KiB)
 • zal. 3 Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany (PDF, 19.3 MiB)
 • zal. 3 rysunki projekt budowlany zamienny instalacje sanitarne (PDF, 4.6 MiB)
 • zal. 5 STWiORB kotłownia (PDF, 8.4 MiB)
 • odpowiedzi na pytaniania (PDF, 187.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 17.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze CAL (PDF, 401.1 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2018-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Wydminach: Remont dróg na terenie Gminy Wydminy w 2018 r. część III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11. (DOC, 415 KiB)
 • Zalacznik_nr_2_umowa (ODT, 45.3 KiB)
 • Zalacznik_nr_4_Przedmiar (DOCX, 13.9 KiB)
 • Zalacznik_nr_5_SST (DOCX, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 17.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze ofert (ODT, 16.5 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2018-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z montażem oraz dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11_Komentarz.docx (DOCX, 430.2 KiB)
 • zal. 2.1 Wzor_umowy_-_foto (DOCX, 128.5 KiB)
 • Zal. 2.2 Wzor_umowy_-_piec (DOCX, 126.1 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 1 z 5 (PDF, 3.3 MiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 2 z 5 (PDF, 507.5 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 3 z 5 (PDF, 846.8 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 4 z 5 (PDF, 652.7 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 5 z 5 (PDF, 640.8 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 1 z 7 (PDF, 617.9 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 2 z 7 (PDF, 597.6 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 3 z 7 (PDF, 613.6 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 4 z 7 (PDF, 175.9 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 5 z 7 (PDF, 631.1 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 6 z 7 (PDF, 622.6 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 7 z 7 (PDF, 366.6 KiB)
 • zal. 5 STWiORB kotłownia (PDF, 8.4 MiB)
 • zal. 12 projekt+przedmiar FOTOWOLTAIKA (PDF, 4 MiB)
 • modyfikacja_SIWZ (PDF, 421.1 KiB)
 • odpowiedź (PDF, 581.4 KiB)
 • odpowiedzi na pyt. 11.017.2018 r. (PDF, 353.1 KiB)
 • zał nr 14 1 z 3 (PDF, 1.4 MiB)
 • zał. nr 14 2 z 3 (PDF, 761.3 KiB)
 • zał. nr 14 3 z 3 (PDF, 835.4 KiB)
 • zał. nr 13 1 z 3 (PDF, 2.2 MiB)
 • zał. nr 13 2 z 3 (PDF, 747.1 KiB)
 • zał. nr 13 3 z 3 (PDF, 480.8 KiB)
 • zał. nr 15 1 z 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • zał. nr 15 2 z 3 (PDF, 462.6 KiB)
 • zał. nr 15 3 z 3 (PDF, 926.1 KiB)
 • inf. z otwarcia ofert fotowoltaika, piece (PDF, 553.6 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 466.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze (PDF, 531.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 466.1 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2018-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Wydminach: Docieplenie dachu w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem paneli fotowoltaicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11_Komentarz (DOCX, 425.9 KiB)
 • zal. 2 (DOCX, 249 KiB)
 • zal. 3 rzut dachu (PDF, 958.6 KiB)
 • zal. 4 przedmiar (PDF, 210.6 KiB)
 • zal. 5 (PDF, 1.3 MiB)
 • inf. z otwarcia ofert docieplenie dachu (PDF, 489.3 KiB)
 • zawiad o unieważnieniu (DOC, 83.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji