ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2015-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2015-02-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu elektronicznego do szkół w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy IX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 290.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 76.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie warunki udziału (PDF, 198 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 200.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (PDF, 208 KiB)
 • Załącznik nr 5 - umowa (PDF, 233.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - formularz ofertowy (PDF, 247.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania (PDF, 37.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 45.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 58.1 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2015-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2015-02-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach II - II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 252 KiB)
 • Załącznik nr 1 - zakres (ZIP) (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 - dokumentacja (ZIP) (ZIP, 48.6 MiB)
 • Załącznik nr 3 - przedmiar (ZIP) (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 4 - STWiORB (ZIP) (ZIP, 336.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.5 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2015-01-19
Termin składania ofert / wniosków
2015-01-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Wydminy - 2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 236.1 KiB)
 • Zawiuadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 26.5 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2015-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2015-01-20 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy VIII
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 293.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 348.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 197.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 200.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 207.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (PDF, 234.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - formularz ofertowy (PDF, 323 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania (PDF, 47.7 KiB)
 • Zmiana szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (PDF, 29.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania cz. 2 (PDF, 47.4 KiB)
 • Zmiana szczegółowego opisu... Cz. 2 (PDF, 29.5 KiB)
 • Zmiana częściowa SIWZ (PDF, 55.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania cz. 3 (PDF, 35.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 523.8 KiB)
 • Zawiadomienie o częściowym unieważnieniu (PDF, 382.1 KiB)
 • Zestawienie wyników - załącznik (PDF, 163.9 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2015-01-02
Termin składania ofert / wniosków
2015-01-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 252.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - zakres (plik spakowany - 2,2 Mb)) (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 - dokumentacja (plik spakowany - 48,6 Mb) (ZIP, 48.6 MiB)
 • Załącznik nr 3 - przedmiar (plik spakowany - 1 Mb) (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 4 - STWIORB (plk spakowany - 0,4 Mb) (ZIP, 336.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania oferentów (PDF, 38.6 KiB)
 • uzupełnienie dokumentacji - oddymianie (PDF, 175 KiB)
 • Unieważnienie zawiadomienie (PDF, 36.1 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2014-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz usuwanie śliskości w Gminie Wydminy w sezonie zimowym 2015: Część I; część II; część III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 126.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 45.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - mapka (PDF, 909.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF, 45.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz usług (PDF, 35 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób (PDF, 31.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz sprzętu (PDF, 33.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 48.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 48 KiB)
 • Załącznik nr 9 - oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 38.9 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej Word (spakowane) (ZIP, 117.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - odśnieżanie 2015 (PDF, 30.3 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2014-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni zakładowych przy Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach w 2015 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 94.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 114.5 KiB)
 • Wybór oferty najkorzystniejszej - dostawa oleju opałowego (PDF, 26.5 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2014-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136048N w Radziach gm. Wydminy Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 273.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 STWiORB (plik spakowany) (ZIP, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 2 Zakres (plik spakowany) (ZIP, 337.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 Przedmiar (plik spakowany) (ZIP, 6.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 21.3 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2014-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wydminy: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136048N w Radziach gm. Wydminy Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik nr 1 - STWiORB (plik spakowany) (ZIP, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 2 - zakres (plik spakowany) (ZIP, 337.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - przedmiar (PDF, 19 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Radzie (v.2 - zmodyfikowano termin w załączniku 8) (PDF, 274.5 KiB)
 • Zawiadomienie o nieuważnieniu (PDF, 26.6 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2014-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wydminy: WYKONANIE SZEREGU SIECI WODOCIĄGOWYCH W GMINIE WYDMINY - Budowa przyłącza wodociągowego w m-ści Wężówka gm. Wydminy II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 305.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - STWiORB (ZIP, 546.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - dokumentacja (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 3 - przedmiar (PDF, 240.3 KiB)
 • Zawiadomienie o nieuważnieniu (PDF, 27.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji