ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2015-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wydminy w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu oraz dzierżawa pojazdu GIMBUS VI
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dowóz dzieci (PDF, 497.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - szczegółowy opis (PDF, 516.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy (PDF, 613.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 318.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 329.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa (PDF, 333.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - umowa (PDF, 261 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wykaz (PDF, 512.7 KiB)
 • Umowa dzierżawy (PDF, 244.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 486.2 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2015-09-24
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wydminy w roku szkolnym 2015.2016 i 2016.2017 na podstawie biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu IV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 388.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis szczegółowy (PDF, 495.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy (PDF, 669.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 316.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 327.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa (PDF, 331.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - umowa (PDF, 260.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wykaz (PDF, 510.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 486.2 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2015-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy w Wydminach oraz kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej w Zelkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 288.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - projekt (PDF, 11.8 MiB)
 • Załącznik nr 2 - przedmiar cz. I (PDF, 181.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - STWIORB (PDF, 195.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - przedmiar cz. II (PDF, 179.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania cz. 1 (PDF, 21.8 KiB)
 • Pytania uczestników postępowania (PDF, 28.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania cz. 2 i zmiana SIWZ (PDF, 85.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania cz. 3 (PDF, 29.8 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 23.6 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2015-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Wydminy 2015 II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 262.1 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 25.7 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2015-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wydminy w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu oraz dzierżawa pojazdu GIMBUS II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 484 KiB)
 • Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia (PDF, 524.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy (PDF, 711.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 355.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 366.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa (PDF, 370 KiB)
 • Załącznik nr 6 - umowa (PDF, 259.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wykaz (PDF, 513.7 KiB)
 • Umowa dzierżawy autobusu (PDF, 243.9 KiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 483.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 216 KiB)
 • Unieważnienie cz. 2, 3, 4 (PDF, 220.6 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2015-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wydminy w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu oraz dzierżawa pojazdu GIMBUS
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 344.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - szczegółowy opis (PDF, 524.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy (PDF, 711.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 355.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 366.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa (PDF, 370 KiB)
 • Załącznik nr 6 - umowa (PDF, 260.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wykaz (PDF, 513.7 KiB)
 • Umowa dzierżawy autobusu (PDF, 243.6 KiB)
 • Unieważnienie zamówienia (PDF, 218.6 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2015-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136009N na działce nr 186/2 obręb Grądzkie oraz na dz. nr 338 obręb Orłowo, gm. Wydminy Etap I.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik nr 1 - stwiorb (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 2 - zakres robót (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 3 - przedmiar robót (PDF, 181.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (v.2) (PDF, 276.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 37.5 KiB)
 • Modyfikacja przedmiaru robót (PDF, 253.4 KiB)
 • Modyfikacja zakresu robót (PDF, 182.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 2 (PDF, 32.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 26.2 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2015-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wydminy przy udziale funduszy sołeckich w 2015 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (PDF, 263.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - SST (ZIP, 510.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - zakres (PDF, 38.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - przedmiar (PDF, 942.9 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 191.8 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2015-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2015-03-04 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opiekun zajęć wspierających aktywność artystyczno-ruchową Jak ryba w wodzie dla szkół podstawowych w gminie Wydminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 324.3 KiB)
 • Załąćznik Nr 1 Formularz ofertowy (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2 Oświadczenie warunki udziału (PDF, 194 KiB)
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie niepodleganie wykluczenia (PDF, 193 KiB)
 • Załącznik nr 4 Grupa kapitałowa (PDF, 193.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 Wykaz osób (PDF, 38.6 KiB)
 • Załącznik Nr 6 Umowa (PDF, 236.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.3 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2015-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2015-02-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa tonerów i papieru do drukowania do szkół w gminie Wydminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 317 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 179.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie warunki udziału (PDF, 186.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 189.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (PDF, 182.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - umowa (PDF, 214.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - formularz ofertowy (PDF, 197.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 49.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji