ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/361/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
XLVIII/361/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/360/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
XLVIII/360/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/359/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wydminy w 2023 roku".
Nr aktu prawnego
XLVIII/359/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/358/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującemu strażakom ratownikom OSP
Nr aktu prawnego
XLVIII/358/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/357/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
Nr aktu prawnego
XLVIII/357/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/356/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
Nr aktu prawnego
XLVIII/356/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/355/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XLVIII/355/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/354/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
XLVIII/354/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/353/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 lutego 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2023 - 2040.
Nr aktu prawnego
XLVIII/353/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 15 marca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Orłowo i utworzenia sołectwa Łękuk Mały oraz ustalenia statutów nowo powstałych sołectw
Nr aktu prawnego
18/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji